Allt om Dalarö – AlltOmDalarö.se

Nyheter, väder och allt du behöver veta om Dalarö

Forex Trading .se

Allt om Dalarö – AlltOmDalarö.se - Nyheter, väder och allt du behöver veta om Dalarö

Direktbussen till Gullmarsplan försvinner (inte)

Buss 869 ej i trafik
Uppdatering: Denna artikel publicerades i februari 2016 då det såg ut som om direktbussen nummer 869 från Dalarö till Gullmarsplan skulle försvinna efter ett besparingar från Nobina. Efter stora proteststormar så blev det i mitten av maj äntligen klart att busslinjen blir kvar (åtminstone tills vidare).

Originalartikeln om buss 869 nedan

För en tid sedan blev det känt att Nobina planerat dra in direktbussen från Dalarö till Gullmarsplan. De vill i stället låta buss 869 ha sin slutdestination vid Handenterminalen. Parallella bussar från Haninge med pendeltågtrafiken ska också dras in. På så sätt gör man sig helt beroende av en fungerande pendeltågtrafik, vilket historiskt sett fungerat dåligt.

Detta förslag har skapat stor oro bland bosatta på Dalarö och kringliggande öar, t.ex. Ornö eftersom det kommer påverka dem negativt på många sätt, med ökad restid och minskad möjlighet till att bo kvar i skärgården p.g.a. ökad isolering.

Minskad tillgänglighet, ökat missnöje

Också för många högstadie- och gymnasieelever som vill gå på skola på annan ort blir utbudet av aktuella skolor betydligt färre eftersom tillgängligheten minskar. Det har också hittills varit möjligt att ta bussen till Handen för byte till pendeltåg, men det är tydligt att resenärerna föredrar direktbussen till Gullmarsplan. Eftersom pendeltågens pålitlighet inte alltid är att räkna med och då det innebär en längre restid, är detta inte ett rimligt alternativ i verkligheten.

Nobina vill öka sin vinst?

Genomför Nobina sin planerade ändring kommer bl.a. ökad biltrafik och miljöutsläpp, minskad tillgänglighet och ett ökat missnöje bland boende i kommunen att bli en realitet. Det spekuleras i stället att Nobina vill genomföra dessa ändringar för att minska sina kostnader och öka sina marginaler för egen vinnings skull. Frågan är om VD för Nobina, Jan Olof Allan Bosaeus, som tillsammans med styrelsen har en lön på närmare 4 miljoner kronor per år och företaget ett genomsnittligt resultat på närmare 90 miljoner kronor för de senaste 3 åren verkligen behöver detta mer än de tusentals resenärer och boende som påverkas?

Avtal sedan hösten 2014

Nobina Sverige AB, har avtal för busstrafik i Haninge, Nynäshamn och Tyresö med Trafiknämnden inom Stockholm län och ansvarar alltså för den berörda buss-linjen 869. Avtalet skrevs under mellan Anna Jonasson (Nobina Sverige AB) och Anders Lindström (Förvaltningschef på Trafikförvaltningen för AB Storstockholms Lokaltrafik) den 29/10 2014.

Upprop för att rädda buss 869

Det har med anledning av detta startats ett upprop på Facebook i form av gruppen “Rädda buss 869!” bland berörda som enas kring att visa hur viktigt det är att ha kvar buss 869.

Göra skärgården attraktiv?

Är man seriös med sitt försök att minska trycket på bostadsmarknaden i innerstaden och öka tillgängligheten till skärgården är detta ett förslag i helt fel riktning. Det går också helt stick i stäv med SLs uttalade vision om “En attraktiv kollektivtrafik i ett
hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.
“. Förslaget för Trafikavtal E23 är ute för remiss med inväntat svar i början av april.

Remissvar till SLL och Nobina

Slutliga remissvar emotses senast den 4 april 2016 till SLL Trafikförvaltningen och Nobina på epost: marknad.sodertorn@nobina.se
Frågor om remissen eller dess innehåll kan vändas till Daniel Mohlin (telefon: 070-1871896, epost: daniel.mohlin@nobina.se), Marknads- och försäljningschef på Nobina Södertörn (telefon: 08-41036800).

Category: Nyheter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*